ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ


Συνάδελφοι σε προηγούμενη ανάρτησή μας στις 23/12/2018, καλούσαμε τους Συναδέλφους που είχαν προσφύγει σε εξωτερικούς δικηγόρους για την διεκδίκηση της αποζημίωσης απόλυσης, να αποστείλουν τα στοιχεία τους στο mail του Συλλόγου προκειμένου να προχωρήσουμε σε ομαδική αγωγή για την δικαίωση των συμφερόντων μας.
Δυστυχώς κάποιο μηχανογραφικό πρόβλημα στο mail του Συλλόγου δεν μας επέτρεψε να συλλέξουμε τα στοιχεία των Συναδέλφων.
Σας καλούμε εκ νέου μετά και την αποκατάσταση πλέον της ομαλής λειτουργίας του mail μας, όπως αποστείλετε τα στοιχεία σας εντός προθεσμίας 10 ημερών προκειμένου να έλθουμε σε συνεννόηση με το Δικηγορικό Γραφείο των Αθηνών με τον ακριβή αριθμό των Συναδέλφων για την εκπόνηση της προσφοράς τους.
Συνάδελφοι αντιλαμβάνεστε ότι όσο μεγαλύτερη συμμετοχή έχουμε τόσο μικρότερο θα είναι και το κόστος της αγωγής για τον καθένα. Υπολογίζουμε ότι περίπου 600 Συνάδελφοι είχαν προσφύγει τότε σε εξωτερικούς δικηγόρους.
Αναμένουμε τις αποστολές των στοιχείων σας για να προχωρήσουμε.

Δ.Σ. ΣΑΑΑΤΕ