ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ


Συνάδελφοι,

Από τον ΕΤΕΑΕΠ ενημερωθήκαμε ότι όσοι συνάδελφοι έχουν στείλει στον ΕΤΕΑΕΠ την απόφαση της κύριας σύνταξης, προκειμένου να γίνει ο υπολογισμός της επικουρικής, θα υποστούν σημαντική καθυστέρηση. Ο λόγος είναι ότι ο ΕΤΕΑΕΠ προωθεί στα Τοπικά Καταστήματα ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) τους φακέλους των Συνταξιούχων αρμοδιότητάς του, προκειμένου τα τοπικά Καταστήματα να κρίνουν άν ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης ξεπερνά την πενταετία. Άν ο χρόνος εργασίας στο νέο φορέα είναι λιγότερος από πέντε έτη, ο φάκελος επιστρέφει στον ΕΤΕΑΕΠ για να εκδοθεί η απόφαση απονομής επικουρικής σύνταξης. Στην περίπτωση που ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης ξεπερνά τα πέντε έτη, η απόφαση για την απονομή επικουρικής σύνταξης εκδίδεται από τα Τοπικά Καταστήματα ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ).
Για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε εκ νέου.

Δ.Σ. ΣΑΑΑΤΕ