ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΛΗΨΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΕΑΕΠ


Συνάδελφοι,

Πληροφορηθήκαμε ότι κάποιοι συνάδελφοι αδυνατούν πλέον να εκτυπώσουν τα μηνιαία ενημερωτικά της επικουρικής τους σύνταξης από την ανακατεύθυνση στο site της ΓΓΔΕ.
Σε επικοινωνία μας με τον ΕΤΕΑΕΠ, διαπιστώσαμε ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι κάποιο προσωπικό στοιχείο του Συνταξιούχου, όπως π.χ. ο ΑΜΚΑ, ήταν λανθασμένο, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει απόλυτη ταύτιση των Ατομικών Στοιχείων με αυτά που τηρούνται στην ΓΓΔΕ, και άμεση συνέπεια την διακοπή λήψης πλέον από μέρους των Συνταξιούχων των μηνιαίων ενημερωτικών σύνταξής τους.
Όσοι συνάδελφοι αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα, καλό θα ήτανε, αφού ελέγξουν τα στοιχεία τους τόσο στην Απόφαση Επικουρικής Σύνταξης που έχουν λάβει όσο και σε ένα προηγούμενο ενημερωτικό σύνταξης και αφού δεν υφίσταται ταύτιση των στοιχείων τους με αυτά που ισχύουν πραγματικά, στη συνέχεια να αποστείλουν mail στο webreports@eteaep.gov.gr, γνωστοποιώντας και ζητώντας την επίλυση του προβλήματος.

Δ.Σ. ΣΑΑΑΤΕ