ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ Α.Τ.Π.Π.Ε.Α.Τ.Ε.


Είμαστε απέναντι στη λογική διακοπής της θητείας ενός εκλεγμένου Δ.Σ. από διορισμένη διοίκηση και παράλληλα ζητούμε να τηρηθούν τα όσα προβλέπονται από το Καταστατικό του Α.Τ.Π.Π.Ε.Α.Τ.Ε.:

  • Εκθέσεις Ε.Ε.
  • Καταθέσεις Ισολογισμών
  • Γενικές Συνελεύσεις
  • Διαφάνεια στην διαχείριση των αποθεματικών του Ταμείου.

        Δ.Σ. ΣΑΑΑΤΕ