ΕΠΑΝΑΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΡΩΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΕ Α.Ε.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΘΕΜΑ: ΕΠΑΝΑΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΡΩΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΕ Α.Ε.

Σας ενημερώνουμε ότι όσον αφορά το θέμα το οποίο συζητείται το τελευταίο διάστημα σχετικά με τον επαναϋπολογισμό των συντάξεων μέσω της κατάθεσης αγωγών στα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια, προκειμένου να γίνει ο επαναϋπολογισμός  των συντάξεων που αφορά συνταξιούχους της πρώην Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. και ιδίως για τον επαναϋπολογισμό συντάξεων που εκδόθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/12-05-2016, από πλευράς του Συλλόγου γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες. Επικοινωνούμε με δικηγορικά γραφεία της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ενημερωθούμε για τις νομικές πτυχές του ζητήματος, το οικονομικό κόστος, τον  τρόπο και όλη τη διαδικασία που θα απαιτηθεί π.χ. έγγραφα που πρέπει να συγκεντρωθούν και να προσκομιστούν, χωρίς φυσικά αυτό να καθίσταται δεσμευτικό για τα μέλη του Συλλόγου.

Εντός σύντομου χρονικού διαστήματος θα εκδοθεί νεότερη σχετική ανακοίνωση για το θέμα.

Δ.Σ. ΣΑΑΑΤΕ