ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΛΗΨΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΕΑΕΠ

Συνάδελφοι, Πληροφορηθήκαμε ότι κάποιοι συνάδελφοι αδυνατούν πλέον να εκτυπώσουν τα μηνιαία ενημερωτικά της επικουρικής τους σύνταξης από την ανακατεύθυνση στο site της ΓΓΔΕ. Σε επικοινωνία μας με τον ΕΤΕΑΕΠ, διαπιστώσαμε ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι κάποιο προσωπικό στοιχείο του Συνταξιούχου, όπως π.χ. ο ΑΜΚΑ, ήταν λανθασμένο, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει απόλυτη ταύτιση των […]


ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Συνάδελφοι, Από τον ΕΤΕΑΕΠ ενημερωθήκαμε ότι όσοι συνάδελφοι έχουν στείλει στον ΕΤΕΑΕΠ την απόφαση της κύριας σύνταξης, προκειμένου να γίνει ο υπολογισμός της επικουρικής, θα υποστούν σημαντική καθυστέρηση. Ο λόγος είναι ότι ο ΕΤΕΑΕΠ προωθεί στα Τοπικά Καταστήματα ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) τους φακέλους των Συνταξιούχων αρμοδιότητάς του, προκειμένου τα τοπικά Καταστήματα να κρίνουν άν ο […]


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, Το Δ.Σ του ΣΑΑΑΤΕ αποφάσισε τη σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11.00 πμ στην αίθουσα της ΟΤΟΕ , Βασιλέως Ηρακλείου 32,7ος όροφος με θέματα ημερήσιας διάταξης 1.Απολογισμός δράσης Δ.Σ 2.Οικονομικός Απολογισμός μέχρι 31.12.2018 3.Έγκριση Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού Σε περίπτωση μη απαρτίας κατά την πρώτη παραπάνω […]


ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Συνάδελφοι, Σε συνέχεια οχλήσεων από μερίδα συναδέλφων, για την μη δυνατότητα εκτύπωσης των μηνιαίων ενημερωτικών συντάξεων για το έτος 2019 (Ιανουάριος 2019), προβήκαμε σε επικοινωνία με τον ΤΣΠΠΑΤΕ. Μας ενημέρωσαν ότι κανένα Ταμείο δεν δύναται να εκτυπώσει τα μηνιαία εκκαθαριστικά σύνταξης λόγω Μηχανογραφικού προβλήματος. Εικάζουν ότι δεν έχει αναρτηθεί ακόμη ο νέος τρόπος υπολογισμού της […]


ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΦΙΡΗ-ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

Συνάδελφοι, Όπως γνωρίζετε, την 01.11.1989 η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ της οποίας καθολική διάδοχος είναι η ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ συνήψε με την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. το υπ΄αριθ. 1066/89 ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο το οποίο διεπόταν από τους γενικούς όρους αυτού (άρθρα 1 έως 13), τα παραρτήματα Α και Β αυτού, από τον Γενικό Κανονισμό Προγράμματος […]


ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

Συνάδελφοι σε προηγούμενη ανάρτησή μας στις 23/12/2018, καλούσαμε τους Συναδέλφους που είχαν προσφύγει σε εξωτερικούς δικηγόρους για την διεκδίκηση της αποζημίωσης απόλυσης, να αποστείλουν τα στοιχεία τους στο mail του Συλλόγου προκειμένου να προχωρήσουμε σε ομαδική αγωγή για την δικαίωση των συμφερόντων μας. Δυστυχώς κάποιο μηχανογραφικό πρόβλημα στο mail του Συλλόγου δεν μας επέτρεψε να […]ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ.

Συνάδελφοι, Όπως ήδη γνωρίζετε όσοι προσέφυγαν σε εξωτερικούς δικηγόρους μετά την απόλυσή μας από την ΑΤΕ για την διεκδίκηση των κεκτημένων μας, απολέσαμε την διαφορά που προέκυψε μετά από επανέλεγχο του ΣΕΤΑΠ στην αποζημίωση απόλυσης.Απευθυνθήκαμε στα τότε Γραφεία που εκπροσώπησαν τους 600 περίπου Συναδέλφους, προκειμένου να βρούμε κάποια λύση ώστε να δικαιωθούν και αυτοί οι […]


ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΤΕΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΤΑΠ ΚΛΠ

Συνάδελφοι, Εξεδόθη η υπ’αριθ. 4662/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, η οποία έκανε δεκτή την πρώτη (χρονολογικά) αγωγή που ασκήθηκε από τους τέως υπαλλήλους της ΑΤΕ. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Υπεύθυνη Δικηγόρος κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ έχει δώσει ήδη εντολή στον δικαστικό επιμελητή για την επίδοση της απόφασης στην Ασφαλιστική Εταιρία και στον Σύλλογο, προκειμένου […]


ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

Συνάδελφοι, Αναφορικά με τη δικαστική διεκδίκηση του υπολειπόμενου ποσού της δικαιούμενης παροχής από το ασφαλιστήριο Δημόπουλου, ο Σύλλογος μας έχει ήδη έλθει σε επαφή με Δικηγορικό Γραφείο Θεσσαλονίκης και διερευνά από νομικής και οικονομικής πλευράς την κατάθεση ομαδικής αγωγής. Η συμμετοχή στη διεκδίκηση είναι προαιρετική και το κόστος της θα βαρύνει αποκλειστικά τον κάθε ενδιαφερόμενο.Οι […]