ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓΩΓΗ 3,93%


Συνάδελφοι,
Με το παρόν θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι παρά την προσπάθεια του Δικηγορικού Γραφείου της κ. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ για άμεση εκδίκαση και τον προσδιορισμό του δικογράφου της ανακοπής σε σύντομη δικάσιμο με την υπ’αριθ. 39380/3.6.2019 υπουργική απόφαση, είχε παραταθεί η αναστολή των εργασιών των δικαστηρίων της χώρας και ειδικότερα για Αθήνα και Θεσσαλονίκη μέχρι και τις 14 Ιουνίου 2019.
Ως εκ τούτου η δικάσιμος της ανακοπής η οποία είχε προσδιοριστεί για τις 12/06/2019 ματαιώθηκε και ορίστηκε νέα δικάσιμος για τις 2 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη.
Η εξέλιξη αυτή είχε σαν αποτέλεσμα μια μικρή επιπλέον επιβάρυνση της τάξεως των οκτώ (8 €) ανά άτομο.
Μπορείτε να τα καταβάλετε απευθείας στον λογαριασμό της κ. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ.

Για οτιδήποτε επιπλέον θα σας ενημερώσουμε εγκαίρως.

Δ.Σ. ΣΑΑΑΤΕ